Chuyển đổi số

Đà Nẵng thành lập Văn phòng Chuyển đổi số

DNVN - Mới đây, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng ban Chỉ đạo Chuyển đổi số TP Lê Trung Chinh vừa ký Quyết định thành lập Văn phòng chuyển đổi số TP Đà Nẵng trên cơ sở tổ chức lại Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số TP Đà Nẵng.

Đón chuyến bay thương mại đầu tiên từ Hàn Quốc trở lại Đà Nẵng sau dịch / Đà Nẵng: Hỗ trợ khách hàng xử lý tình trạng chạm chập điện khiến sản lượng tăng bất thường

Theo đó, Văn phòng Chuyển đổi số TP Đà Nẵng là tổ chức thuộc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số TP Đà Nẵng (Ban Chỉ đạo) làm đầu mối điều phối hoạt động, nhằm giúp Ban Chỉ đạo triển khai Đề án Chuyển đổi số, Đề án xây dựng thành phố thông minh, các dự án, đề án có liên quan và các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Văn phòng Chuyển đổi số TP Đà Nẵng đặt tại Trung tâm Hành chính TP

Văn phòng Chuyển đổi số TP Đà Nẵng đặt tại Trung tâm Hành chính TP.

Văn phòng Chuyển đổi số tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số TP Đà Nẵng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Ban Chỉ đạo; báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo và kết luận, chỉ đạo của Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban.

Đồng thời nghiên cứu, đề xuất Ban Chỉ đạo về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách (bao gồm cơ chế tài chính) và giải pháp thúc đẩy xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của TP Đà Nẵng, hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số, tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại TP Đà Nẵng.

Ngoài ra, Văn phòng Chuyển đổi số là đầu mối tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số cụ thể tại các cơ quan, địa phương trên địa bànTP; đầu mối kết nối và tổ chức các hoạt động phục vụ tư vấn chuyển đổi số của các lãnh đạo, chuyên gia cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn TP.

Văn phòng cũng có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, kế hoạch, giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số tại Đà Nẵng; theo dõi công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, cơ sở hạ tầng, hệ thống thông tin phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số.

Trụ sở Văn phòng Chuyển đổi số TP Đà Nẵng đặt tại Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng (số 24 Trần Phú), sử dụng con dấu của Sở Thông tin và Truyền thông để ban hành văn bản của Văn phòng trong triển khai các nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chuyển đổi số Đà Nẵng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông kiêm nhiệm Chánh Văn phòng; lãnh đạo Văn phòng UBND TP và lãnh đạo Sở Nội vụ kiêm nhiệm Phó Chánh Văn phòng.

Thành viên Văn phòng Chuyển đổi số là đại diện các cơ quan, địa phương hiện đang làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và bổ sung một số thành viên là đại diện một số doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn TP Đà Nẵng, các doanh nghiệp ký kết hợp tác chuyển đổi số với UBND TP; đại diện Thành đoàn Đà Nẵng, Hội Doanh nhân trẻ TP, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn.

Văn phòng Chuyển đổi số TP Đà Nẵng hình thành các tổ chuyên môn để nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực chuyên ngành.


Hải Châu
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm