Giải thưởng quốc tế Chuyển đổi số OPENBUSINESSCOUNCIL CITIESABC

Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Lễ hội bất động sản quốc tế

DNVN – Lễ hội dự kiến diễn ra từ ngày 28/9 đến ngày 2/10 tại TP Hồ Chí Minh (Trung tâm triển lãm SECC). Chương trình nhằm góp phần thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 – 2030); Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045; nhất là giai đoạn phục hồi, phát triển sau đại dịch COVID-19.

DNVN - Thuật ngữ GovTech đề cập đến việc các quốc gia nỗ lực thực hiện số hóa các cơ quan nhà nước thông qua việc áp dụng các thành tựu công nghệ và giải pháp công nghệ mới. Govtech là từ ghép của Chính phủ và Công nghệ (Government - Technology).
DNVN - Thường xuyên có mặt trong danh sách 'những người có ảnh hưởng nhất trên thế giới về công nghệ, Blockchain, Fintech & AI', Dinis đã có một sự nghiệp lẫy lừng trong lĩnh vực chuyển đổi kỹ thuật số, kinh doanh và Fintech. Ông đã tạo ra nhiều công ty và tổ chức với các đối tác hàng đầu như UN, Mastercard, Philips, Barclays.