Chuyển đổi số

Lâm Đồng: 100% cơ sở y tế, giáo dục sử dụng nền tảng chuyển đổi số

DNVN - Tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đến hết năm 2022, 100% cơ sở giáo dục, y tế sử dụng nền tảng số để chuyển đổi số. 50% cơ sở giáo dục, 100% cơ sở khám, chữa bệnh sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Lâm Đồng: Xây dựng Bảo Lộc trở thành thành phố thông minh / Lâm Đồng: Sở TT&TT và TP. Đà Lạt dẫn đầu ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Người dân thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tại cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Người dân thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tại cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Kế hoạch nhằm tiếp tục duy trì, thúc đẩy các trường học, cơ sở giáo dục và đào tạo tiên phong áp dụng công nghệ số, nền tảng số, triển khai chuyển đổi số, thanh toán số, tạo môi trường hình thành thế hệ công dân số và doanh nhân số cho tương lai.

Các bệnh viện, cơ sở y tế sử dụng hiệu quả, bảo đảm duy trì các ứng dụng công nghệ thông tin đã triển khai, thực hiện chuyển đổi số, thanh toán số, tạo môi trường y tế số văn minh, thuận lợi, an toàn, bảo vệ tốt nhất sức khỏe của người dân.

Mục tiêu cụ thể của kế hoạch là đến hết năm 2022, 100% trường học, cơ sở giáo dục, bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh sử dụng nền tảng số để chuyển đổi số. 50% trường học, cơ sở giáo dục lắp đặt, sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán học phí.

100% cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện thanh toán viện phí, phí dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt được triển khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

 

Đồng thời, số lượng và giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và trong các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh phấn đấu đạt tỷ lệ 50%.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm các mục tiêu đề ra. Chủ trì hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện thống nhất trong toàn ngành, địa phương. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng nâng cấp, phát triển hạ tầng thanh toán hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả…

Viên Hữu
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm