Chuyển đổi số

Thanh Hóa ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số

DNVN - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số, làm căn cứ để thực hiện ứng dụng CNTT và chuyển đổi số hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

Thanh Hóa: Đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm cho công nhân về từ vùng dịch / Thanh Hóa tìm nhà đầu tư cho Dự án khu dân cư Lộc Tân 720 tỷ đồng

Bộ chỉ số chuyển đổi số của tỉnh Thanh Hóa được xây dựng phù hợp với định hướng và mục tiêu Chương trình Chuyển đổi số quốc gia theo Quyết định số 749/QĐ- TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, nhằm theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số.
.
Thanh Hóa là tỉnh dẫn đầu khu vực miền Trung về thu hút FDI.

Thanh Hóa là tỉnh dẫn đầu khu vực miền Trung về thu hút FDI.

Bộ chỉ số của Chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa bao gồm 2 Bộ chỉ số dành cho các đối tượng là Bộ chỉ số dành cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Bộ chỉ số dành cho UBND các huyện, thị xã, thành phố. Trong đó Bộ chỉ số chuyển đổi số của các sở, ban, ngành cấp tỉnh không đánh giá riêng theo từng trụ cột mà đánh giá chung chỉ số chuyển đổi số, để đảm bảo các tiêu chí đánh giá là phù hợp với đặc điểm mỗi sở, ban, ngành cấp tỉnh; chỉ số chuyển đổi số cấp sở, ban, ngành cấp tỉnh bao gồm các chỉ số chính và các chỉ số thành phần.

Bộ chỉ số chuyển đổi số của UBND các huyện, thị xã, thành phố được cấu trúc thành 3 trụ cột chính là Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số. Mỗi trụ cột có các chỉ số chính và các chỉ số thành phần.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện cập nhật số liệu trên phần mềm; mỗi đơn vị được cung cấp 2 tài khoản, một tài khoản chuyên viên để cập nhật số liệu, một tài khoản lãnh đạo để xác nhận số liệu. Số liệu do các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện cập nhật sẽ được tự động tính toán điểm số tương ứng với các chỉ số chính và các chỉ số thành phần. Sở TT&TTphối hợp các cơ quan liên quan thẩm tra nội dung báo cáo, số liệu và đánh giá, xếp hạng hàng năm đối với các đơn vị.

Thang điểm đánh giá của Chỉ số chuyển đổi số các sở, ban, ngành cấp tỉnh là 160 điểm. Thang điểm đánh giá của Chỉ số chuyển đổi số UBND các huyện, thị xã, thành phố là 270 điểm và được chia theo 3 trụ cột chính là Chính quyền số: 160 điểm; Kinh tế số: 75 điểm và Xã hội số: 35 điểm.

Việc đánh giá các chỉ số ở các cơ quan, đơn vị sẽ được tiến hành theo hai bước, cơ quan, đơn vị tự đánh giá và đánh giá của Sở TT&TT. Kết quả sẽ được Sở TT&TTtổng hợp và tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố trước ngày 30/01 của năm liền kề sau năm đánh giá. Kết quả đánh giá, xếp hạng được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thanh Hóa là tỉnh có vị trí địa lý chiến lược đặc biệt quan trọng, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chuyển đổi số cũng đang được quan tâm, đầu tư một cách mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Ông Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa, là một trong 8 lãnh đạo khối địa phương được vinh danh Lãnh đạo chuyển đổi số tiêu biểu năm 2021.

Ngọc Cảnh
Có thể bạn quan tâm
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm