Doanh nghiệp

Cơ chế một cửa quốc gia tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí làm thủ tục thông quan là những lợi ích mà doanh nghiệp Việt Nam nhận được sau khi tham gia Cơ chế một cửa quốc gia.

Chủ trì phiên họp lần thứ ba của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định tầm quan trọng của việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia và đổi mới cách thức quản lý, đơn giản hóa kiểm tra chuyên ngành nhằm tạo thuận lợi thương mại, hỗ trợ phát triển kinh doanh. Do đó, năm nay, phấn đấu triển khai đủ 130 thủ tục hành chính mới giai đoạn 2016-2020.

Toàn cảnh phiên họp.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an tích cực xây dựng và triển khai hệ thống công nghệ thông tin phục vụ Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN, đảm bảo tính kết nối, tính hệ thống, an ninh, an toàn về thông tin và cơ sở dữ liệu; đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, tuyên truyền, hỗ trợ để người dân và doanh nghiệp hiểu và tự nguyện tham gia Cơ chế một cửa quốc gia.

Theo VTV

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Quảng cáo
Quảng cáo