Hỗ trợ doanh nghiệp

Đà Nẵng: Yêu cầu nghiêm túc thực hiện báo cáo thông tin các vụ việc đấu giá tài sản

DNVN - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa có Công văn 3521/UBND-STP (ngày 8/6/2021) yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc báo cáo thông tin các vụ việc đấu giá tài sản.

'Ngọn hải đăng' hay khách sạn trá hình ? / Xuất hiện trang giả mạo website Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC)

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh, nhìn chung hiện các cơ quan, ban, ngành, địa phương và một số tổ chức đấu giá tài sản đã thực hiện việc phối hợp, thông tin cho Sở Tư pháp Đà Nẵng về các vụ việc đấu giá trên địa bàn Đà Nẵng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số cơ quan, ban, ngành, địa phương và tổ chức đấu giá tài sản chưa thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc thông tin về các vụ việc đấu giá tài sản.

Các tổ chức, cá nhân đến giao dịch với Sở Tư pháp Đà Nẵng

Các tổ chức, cá nhân đến giao dịch với Sở Tư pháp Đà Nẵng.

“Một số tổ chức đấu giá tài sản thực hiện thông tin các vụ việc về Sở Tư pháp dưới hình thức như thư điện tử, văn bản không đóng dấu… dẫn đến việc cung cấp thông tin không hiệu quả, thiếu chính xác, gây khó khăn cho công tác theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc tổ chức đấu giá tài sản của các tổ chức đấu giá!” – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh nêu rõ.

Được biết, trước đó ngày 31/12/2020, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 8780/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị 40/CT-TTg ngày 2/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn TP Đà Nẵng và Công văn 8779/UBND-STP ngày 31/12/2020 về việc thực hiện Chỉ thị 40/CT-TTg.

Theo đó, tại điểm a Mục 5 Kế hoạch số 8780/KH-UBND và khoản 4 Công văn 8770/UBND-STP, UBND TP Đà Nẵng đã gao trách nhiệm cho các cơ quan, ban, ngành và các tổ chức đấu giá tài sản thực hiện thông tin cho Sở Tư pháp về các vụ việc đấu giá trên địa bàn TP.

Nay với tình hình thực tế như vừa nêu trên, để công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn TP đạt hiệu quả, ngày 8/6/2021, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh tiếp tục có Công văn 3521/UBND-STP (ngày 8/6/2021) yêu cầu các sở, ban, ngành; Cục Thuế TP; Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng nghiêm túc triển khai thực hiện báo cáo thông tin các vụ việc đấu giá tài sản.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan gửi văn bản báo cáo cho Sở Tư pháp thông tin các vụ việc đấu giá tài sản trên địa bàn TP ngay sau khi ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản.

Các tổ chức đấu giá tài sản báo cáo Sở Tư pháp bằng văn bản về thông tin các vụ việc đấu giá đồng thời với ngày ban hành thông báo công khai việc đấu giá tài sản (ngày gửi tính theo dấu bưu điện), nội dung báo cáo phải đầy đủ các thông tin theo quy định tại khoản 4 Điều 57 Luật Đấu giá tài sản.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở Tư pháp thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện báo cáo cung cấp thông tin về các vụ việc đấu giá tài sản của các cơ quan, tổ chức và xem xét xử lý hoặc tham mưu UBND TP xem xét xử lý đối với hành vi không thực hiện việc báo cáo về các vụ việc đấu giá tài sản theo quy định pháp luật.

Hải Châu
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm