Hỗ trợ doanh nghiệp

Doanh nghiệp thành lập mới tăng kỷ lục, cao nhất 6 năm

Trong tháng 3/2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 12.027 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 118.680 tỷ đồng, tăng 120,0% về số doanh nghiệp và tăng 90,6% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Đây là mức tăng cao nhất 6 năm qua.

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong quý 1/2017 của cả nước có 26.478 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 271.238 tỷ đồng, tăng 11,4% về số doanh nghiệp và tăng 45,8% về số vốn đăng ký so với quý 1/2016; so với quý 1/2015, tăng 38,9% về số doanh nghiệp và 143,8% về số vốn đăng ký; so với quý 1/2014, tăng 44,2% về số doanh nghiệp và tăng 176,8% về số vốn đăng ký.

Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 3 tháng đầu năm là 596.653 tỷ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 271.238 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 325.415 tỷ đồng. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 3 tháng qua năm 2017 đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

So sánh tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 3 tháng đầu năm 2017 phân theo vùng lãnh thổ cho thấy, tất cả các vùng đều có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, vùng Trung du và miền núi phía Bắc có 1.150 doanh nghiệp, tăng 27,6%; Đồng bằng Sông Hồng có 7.886 doanh nghiệp, tăng 16,4%; Đông Nam Bộ có 11.179 doanh nghiệp, tăng 10,4%; Tây Nguyên có 698 doanh nghiệp, tăng 9,6%; Đồng bằng Sông Cửu Long có 2.016 doanh nghiệp, tăng 7,9%; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 3.549 doanh nghiệp, tăng 2,6%.

Về tình hình vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới, tất cả các vùng đều có số vốn đăng ký tăng so với cùng kỳ năm ngoái, bao gồm: Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung đăng ký 40.405 tỷ đồng, tăng 125,2%; Tây Nguyên đăng ký 8.408 tỷ đồng, tăng 124,0%; Đông Nam Bộ đăng ký 127.948 tỷ đồng, tăng 50,2%; Đồng bằng Sông Cửu Long đăng ký là 16.747 tỷ đồng, tăng 30,2%; Đồng bằng Sông Hồng đăng ký 61.985 tỷ đồng, tăng 18,0% và Trung du và miền núi phía Bắc đăng ký 15.744 tỷ đồng, tăng 14,8%.

So sánh tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 3 tháng đầu năm 2017 phân theo lĩnh vực hoạt động cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới tăng ở tất cả các ngành nghề so với cùng kỳ năm ngoái đó là: Kinh doanh bất động sản có 924 doanh nghiệp, tăng 55,0%; Sản xuất phân phối điện, nước, ga có 200 doanh nghiệp, tăng 32,5%; Giáo dục và đào tạo có 640 doanh nghiệp, tăng 28,0%; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có 269 doanh nghiệp, tăng 26,3%; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có 461 doanh nghiệp, tăng 16,4%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác có 2.131 doanh nghiệp, tăng 15,8%; Xây dựng có 3.737 doanh nghiệp, tăng 15,8 %.

Trong 3 tháng đầu năm 2017, một số ngành, lĩnh vực thu hút nhiều số lao động gia nhập thị trường, gồm có: Công nghiệp chế biến, chế tạo là 126.736 lao động; Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy là 54.971 lao động; Xây dựng là 29.054 lao động; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác với 20.982 lao động.

VĂN HUY
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo