Hỗ trợ doanh nghiệp

Đà Nẵng kêu gọi đầu tư vào các dự án khu công nghệ cao

DNVN - BQL Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DHPIZA) ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào 3 phân khu thuộc Khu công nghệ cao Đà Nẵng năm 2023.

Đà Nẵng: Bảo đảm an toàn du lịch dịp lễ 2/9 / Đà Nẵng: Các điểm du lịch hút khách dịp lễ 2/9

Tại Thông báo số 2039/TB-BQL, BQL Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DHPIZA) ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào 3 phân khu thuộc Khu công nghệ cao (CNC) Đà Nẵng năm 2023, gồm phân khu sản xuất CNC; phân khu nghiên cứu – phát triển, đào tạo và ươm tạo doanh nghiệp; phân khu hậu cần, logistics và dịch vụ CNC.

Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine (Tập đoàn UAC, Mỹ) tại Khu CNC Đà Nẵng.

Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine (Tập đoàn UAC, Mỹ) tại Khu CNC Đà Nẵng.

Các dự án kêu gọi đầu tư vào phân khu sản xuất CNC gồm lô A11 (diện tích 5ha); lô A12 (7,8ha); lô A13 (10,68ha); lô A21 (8,54ha); lô A25 (7,8ha); lô A26 (6,83ha); lô A27 (2,99ha). Suất đầu tư vào các lô này đạt tối thiểu 15 triệu USD/ha; ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ phù hợp với Quyết định 2117/QĐ-TTg (ngày 16/12/2020) của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục công nghệ cứu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Các dự án kêu gọi đầu tư vào phân khu nghiên cứu – phát triển, đào tạo và ươm tạo doanh nghiệp gồm lô B4 (6,76ha); lô B6 (13,08ha); lô B8 (11,12ha); lô B10 (8,37ha); lô B11 (8,71ha). Suất đầu tư vào phân khu này đạt tối thiểu 5 triệu USD/ha. Tùy theo nhu cầu cụ thể của dự án do nhà đầu tư đề xuất, DHPIZA sẽ xem xét, bố trí khu đất có quy mô diện tích phù hợp cho dự án để nhà đầu tư nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất dự án.

Các dự án kêu gọi đầu tư vào phân khu hậu cần, logistics và dịch vụ CNC gồm lô H4 (6,38ha); suất đầu tư đạt tối thiểu 10 triệu USD/ha. Tùy theo nhu cầu cụ thể của dự án do nhà đầu tư đề xuất, DHPIZA sẽ xem xét, bố trí khu đất có quy mô diện tích phù hợp cho dự án tại địa điểm đầu tư này để nhà đầu tư nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất dự án.

DHPIZA giao Phòng Quản lý, xúc tiến và hỗ trợ đầu tư chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng của DHPIZA và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm cung cấp thông về quy hoạch, danh mục dự án đầu tư và các thông tin liên quan đến dự án đầu tư theo thẩm quyền cho nhà đầu tư trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của nhà đầu tư.

Hải Châu
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm