Hỗ trợ doanh nghiệp

Lâm Đồng: Giảm tiền sử dụng nước hỗ trợ doanh nghiệp

DNVN – Doanh nghiệp đang hoạt động ổn định trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sẽ được giảm 20% tiền sử dụng nước trước thuế trong thời gian 6 tháng, tính từ tháng 12/2023 đến hết tháng 5/2024.

Lâm Đồng: Miễn phí đăng ký doanh nghiệp tại trung tâm phục vụ hành chính công / TS Phạm S: Giải bài toán “3 hơn” cho nông sản Lâm Đồng

Ngày 30/11, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có quyết định phê duyệt phương án giảm tiền sử dụng nước cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Giảm tiền sử dụng nước là một trong những biện pháp hộ trợ doanh nghiệp của tỉnh lâm Đồng.

Giảm tiền sử dụng nước là một trong những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn của tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, các doanh nghiệp đang hoạt động ổn định trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sẽ được giảm 20% tiền sử dụng nước trước thuế trong thời gian 6 tháng, tính từ tháng 12/2023 đến hết tháng 5/2024.

Việc giảm tiền sử dụng nước nhằm giúp các doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi, ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách của tỉnh được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024. Tỉnh sẽ hỗ trợ giảm tiền sử dụng nước trước thuế cho các doanh nghiệp thông qua các đơn vị cung cấp nước.

Các đơn vị cung cấp nước thực hiện giảm tiền sử dụng nước cho các doanh nghiệp theo hóa đơn thực tế phát sinh; chịu trách nhiệm lập báo cáo quyết toán số kinh phí thực hiện giảm tiền sử dụng nước cho các doanh nghiệp, gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu việc triển khai thực hiện phải bảo đảm đúng tinh thần Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động, thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025.

Đồng thời phải phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương và bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 13.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập. Hiện, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp tiếp tục gặp nhiều khó khăn do chịu tác động kép từ yếu tố bên ngoài (tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường) và những hạn chế, bất cập nội tại của nền kinh tế.

Trong thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Để kịp thời nắm bắt, giải quyết, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thành lập tổ công tác đặc biệt do chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng. Đồng thời, định kỳ háng tháng, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức các buổi làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, nhà đầu tư có khó khăn, vướng mắc cần được giải quyết.

Các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư đã được lãnh đạo UBND tỉnh trả lời hoặc giao các sở, ngành có liên quan trả lời ngày tại buổi làm việc. Sau các buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh có văn bản giao các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan xem xét, giải quyết, xử lý dứt điểm và thông báo đến doanh nghiệp, nhà đầu tư được biết.

Viên Hữu
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm