Doanh nghiệp

Phấn đấu đạt 2 triệu doanh nghiệp khu vực tư nhân vào năm 2030

DNVN - Đây là mục tiêu được đặt ra tại Quyết định 1362/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân (DN) đến năm 2025, tầm nhìn 2030, có hiệu lực từ ngày 11/10/2019.

"Doanh nghiệp đầu tư cho KHCN và đổi mới sáng tạo là phải chấp nhận rủi ro" / Việt Nam là mảnh đất gắn bó với rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Có thể bạn quan tâm
Theo đó, mục tiêu phát triển bền vững khu vực tư nhân là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các DN, phấn đấu có ít nhất 1,5 triệu DN vào năm 2025, 2 triệu DN vào năm 2030; Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường liên kết trong DN; tới năm 2030, thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ, chất lượng nhân lực, năng lực cạnh tranh của DN; Nâng tỉ lệ DN tham gia mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu ngang bằng các nước dẫn đầu trong khối ASEAN.

Giai đoạn 2021 - 2030, DN có mức tăng trưởng bình quân với các chỉ số cụ thể như sau: Số lao động tăng khoảng 6-8%/năm; Thu nhập của người lao động tăng khoảng 25-30%/năm; Mức đóng góp vào ngân sách nhà nước tăng khoảng 23-25%/năm.PV
Loading...

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm