Hỗ trợ doanh nghiệp

Hai "đại gia" khoáng sản bị phạt tổng cộng gần 400 triệu đồng

(DNVN) - CTCP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long và CTCP Khoáng sản Hòa Bình vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt tổng cộng gần 400 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo đó, CTCP Khoáng sản Hòa Bình bị phạt 100 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Công ty này đã có hành vi vi phạm là không công bố thông tin theo quy định pháp luật (CTCP Khoáng sản Hòa Bình không công bố thông tin trên phương tiện công bố thông tin của UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và trang thông tin điện tử của Công ty các tài liệu: Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 2209/2014/NQ-HĐQT ngày 22/9/2014 về thông qua lựa chọn đối tác; Thông báo số 06/2014/KHB ngày 09/6/2014 về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Thông báo số 35/2014/KHB ngày 28/10/2014 về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành, Thông báo số 70/2015/KHB ngày 16/10/2015 về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành; Nghị quyết HĐQT số 0801/2015/NQ-HĐQT ngày 08/01/2015 về Hợp đồng giao dịch với Công ty cổ phần Khai thác và khoáng sản Yên Bái, Nghị quyết HĐQT số 206/2015/NQ-HĐQT ngày 20/6/2015 về Hợp đồng giao dịch với Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu, Nghị quyết HĐQT số 1810/2015/NQ-HĐQT ngày 18/10/2015 về hợp đồng giao dịch với công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận, Nghị quyết HĐQT số 2411/2015/NQ-HĐQT ngày 24/11/2015 về hợp đồng giao dịch với Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Gia lai, Nghị quyết HĐQT số 09/2016/NQ-HĐQT ngày 17/03/2016 về hợp tác kinh doanh).

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, công ty này cũng bị phạt tiền 100 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Công ty này đã có hành vi vi phạm là báo cáo có nội dung không chính xác (Ngày 02/4/2015 Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình có văn bản số 08/2015/KHB gửi UBCKNN báo cáo về tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2014 tăng vốn điều lệ từ 62,7 tỷ đồng lên 262,7 tỷ đồng, theo đó, Công ty đã sử dụng toàn bộ số tiền thu được là 200 tỷ đồng để: Mua mỏ khoáng sản phục vụ sản xuất kinh doanh (Hợp tác đầu tư vào Công ty cổ phần Khoáng sản Vĩnh Thịnh (150 tỷ đồng)), Mua máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ khai thác mỏ (40 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động (10 tỷ đồng). Tuy nhiên, tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2014/HĐHTKD ngày 08/10/2014 ký giữa Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình với Công ty cổ phần Khoáng sản Vĩnh Thịnh không có thông tin về việc mua mỏ khoáng sản phục vụ sản xuất kinh doanh; Công ty không mua dây chuyền công nghệ máy móc thiết bị phục vụ cho việc khai thác mỏ theo như nội dung thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và Báo cáo số 08/2015/KHB ngày 02/4/2015 gửi UBCKNN).

Tổng cộng 2 mức phạt là 200 triệu đồng.

Đối với CTCP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long, Công ty này bị phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Công ty này đã có hành vi vi phạm hành chính là không công bố thông tin theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long không công bố thông tin trên phương tiện công bố thông tin của UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và trang thông tin điện tử của Công ty các tài liệu: Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 06/2014/NQ-HĐQT ngày 23/6/2014 thông qua việc đầu tư hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Phương Trung, Nghị quyết HĐQT số 01/2015/NQ-HĐQT/KHL ngày 20/01/2015 thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2015).

Bên cạnh đó, Công ty này cũng bị phạt tiền 100 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Mức phạt này là do công ty đã báo cáo có nội dung không chính xác (Ngày 16/10/2014, Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long có văn bản số 72/KHL-CV gửi UBCKNN báo cáo chi tiết về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 6,4 triệu cổ phiếu riêng lẻ hoàn thành ngày 10/6/2014 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 09/4/2014 thông qua tại Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ/KHL. Theo báo cáo của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long, Công ty đã đền bù 9 tỷ đồng (đã đền bù 100%) cho dân cư Dự án khai thác mỏ đất sét tại xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh (tổng diện tích khai thác 13,9 ha, đền bù giai đoạn 1). Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra của UBCKNN, đến ngày 22/7/2016 Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long vẫn chưa hoàn thành việc đền bù cho dân cư như đã báo cáo UBCKNN tại văn bản số 72/KHL-CV ngày 16/10/2014).

Tổng cộng 2 mức phạt là 185 triệu đồng.

Hòa Lộc
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo