Hỗ trợ doanh nghiệp

Đà Nẵng: Quy định tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư cụm công nghiệp Hòa Nhơn

DNVN - Theo đề nghị của Sở Công Thương, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành quy định về tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang).

Đà Nẵng: Không quy định thêm các điều kiện tạo rào cản đối với đầu tư, kinh doanh / "Bàn" giải pháp phát triển bền vững vận tải biển ASEAN

Cụ thể, nhà đầu tư được lựa chọn làm chủ đầu tư cụm công nghiệp (CCN) Hòa Nhơn phải đáp ứng các yêu cầu: Là doanh nghiệp, hợp tác xã (gọi chung là DN) có cam kết xác định diện tích một DN được thuê lại đất từ 300 – 3.000m2. Trường hợp diện tích đất cho thuê vượt quá diện tích này, trên cơ sở đề nghị của DN, chủ đầu tư có văn bản gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND TP Đà Nẵng xem xét, quyết định.

Đà Nẵng kêu gọi đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp công nghiệp quy mô hỏ

Đà Nẵng kêu gọi đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp công nghiệp quy mô nhỏ.

Cùng với đó, nhà đầu tư được lựa chọn phải có cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đầu tư xây dựng dự án theo đúng tiến độ, quy hoạch đã được phê duyệt và nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đúng thời hạn quy định.

Việc lựa chọn chủ đầu tư thực hiện bằng phương pháp chấm điểm. DN được lựa chọn để UBND TP Đà Nẵng xem xét, quyết định giao làm chủ đầu tư CCN Hòa Nhơn phải đạt từ 50 điểm trở lên. Trường hợp có 2 nhà đầu tư trở lên (phải bảo đảm đạt 50 điểm trở lên) cùng đề nghị làm chủ đầu tư CCN Hòa Nhơn thì nhà đầu tư có số điểm cao nhất được chọn.

Trường hợp có 2 nhà đầu tư trở lên có cùng số điểm (phải bảo đảm đạt 50 điểm trở lên) thì chọn nhà đầu tư đạt số điểm cao nhất ở các tiêu chí theo thứ tự ưu tiên sau: vốn chủ sở hữu bảo đảm để thực hiện dự án; năng lực kinh nghiệm; tiện độ thực hiện dự án; kế hoạch, tiến độ, phương án thu hút đầu tư; phương án quản lý và bảo vệ môi trường. Trường hợp có 2 nhà đầu tư trở lên có cùng số điểm theo thứ tự ưu tiên thì Hội đồng bỏ phiếu kín, nhà đầu tư có số phiếu cao hơn sẽ được chọn.

Dự án CCN Hòa Nhơn đã được UBND TP phê duyệt điều chỉnh tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 với tổng diện tích đất 247.522m2, bao gồm: đất nhà điều hành kết hợp khu phụ trợ 9.325m2, đất CCN 21.869m2, đất giao thông, vỉa hè 73.185m2, còn lại là đất xây xanh, thảm cỏ, mặt nước...

Theo Sở Công Thương Đà Nẵng, việc ban hành quy định tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư CCN Hòa Nhơn là cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật CCN này đáp ứng các tiêu chí được bao hành nhằm tạo môi trường công khai, minh bạch, bình đẳng và thuận lợi nhất để nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sau khi bộ tiêu chí được phê duyệt, UBND TP Đà Nẵng giao UBND huyện Hòa Vang thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm, đăng ký làm chủ đầu tư, thời gian nhận hồ sơ đăng ký là 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo. Sau khi hoàn thành tiếp nhận hồ sơ đăng ký, trong thời gian 5 ngày làm việc, UBND huyện Hòa Vang tiến hành rà soát, tổng hợp gửi về Sở Công Thương để triển khai các bước tiếp theo đúng quy định.

Hải Châu
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm