Hỗ trợ doanh nghiệp

Hưng Thịnh Incons nộp hồ sơ niêm yết HOSE

Hưng Thịnh Incons có vốn điều lệ 250 tỷ đồng, kế hoạch lãi sau thuế 180 tỷ đồng năm nay.

Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons vừa nộp hồ sơ niêm yết lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE). Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) là đơn vị tư vấn đăng ký niêm yết.

Hưng Thịnh Incons là công ty thành viên của Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh (Hưng Thịnh Corp), có vốn điều lệ 250 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch HĐQT Hưng Thịnh Incons đồng thời là Chủ tịch HĐQT Hưng Thịnh Corp.

Các chỉ số tài chính của Hưng Thịnh Incons.

Hưng Thịnh Incons hoạt động từ năm 2007 với lĩnh vực chính là đầu tư, thiết kế và xây dựng công trình. Năm 2017, công ty đạt doanh thu hợp nhất 2.701 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 109,7 tỷ đồng.

Công ty dự chia cổ tức cho năm này tỷ lệ 30%, trong đó 15% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu. Để thực hiện, HĐQT dự kiến phát hành 3,75 triệu cổ phiếu để trả cổ tức.

Sang năm 2018, công ty đặt kế hoạch doanh thu 4.054 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 180 tỷ đồng, tăng lần lượt 50% và 64% so với kết quả năm trước.

Theo Người đồng hành
Có thể bạn quan tâm
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo