Thị trường

Tháng 1/2020: Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

DNVN - Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong tháng 1/2020 với kim ngạch đạt 4,8 tỷ USD, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, thị trường Trung Quốc đạt 3,7 tỷ USD, tăng 32,8%; thị trường EU đạt 2,6 tỷ USD, giảm 30,8%...

Hàng hóa tại siêu thị dồi dào và tươi ngon trong những ngày đầu năm mới / Thanh Hóa: Xuất khẩu hàng hóa đạt trên 3,7 tỷ USDTổng cục Thống kê vừa cho biết, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 1/2020 ước tính đạt 38,1 tỷ USD, giảm 12,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 19 tỷ USD, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa tháng Một ước tính nhập siêu 100 triệu USD.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện tháng 12/2019 đạt 22.561 triệu USD, cao hơn 761 triệu USD so với số ước tính, trong đó điện tử, máy tính và linh kiện cao hơn 345 triệu USD; hàng dệt may cao hơn 271 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ cao hơn 115 triệu USD. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện năm 2019 đạt 264,2 tỷ USD, cao hơn 738 triệu USD so với ước tính, tăng 8,4% so với năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 83 tỷ USD, tăng 19%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 181,2 tỷ USD, tăng 4,2%.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 1/2020 ước tính đạt 19,0 tỷ USD, giảm 15,8% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 6,31 tỷ USD, giảm 23,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 12,69 tỷ USD, giảm 11,6%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 1/2020 giảm 14,3%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 11,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 15,7%.


Về thị trường hàng hóa xuất khẩu, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong tháng 1/2020 với kim ngạch đạt 4,8 tỷ USD, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm trước; Trung Quốc đạt 3,7 tỷ USD, tăng 32,8%; thị trường EU đạt 2,6 tỷ USD, giảm 30,8%; ASEAN đạt 1,6 tỷ USD, giảm 34,8%; Nhật Bản đạt 1,6 tỷ USD, giảm 15,8%; Hàn Quốc đạt 1,3 tỷ USD, giảm 29,3%.

Về nhập khẩu hàng hóa, Tổng cục Thống kê cho biết, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện tháng 12/2019 đạt 22.302 triệu USD, thấp hơn 498 triệu USD so với số ước tính, trong đó điện tử, máy tính và linh kiện thấp hơn 193 triệu USD; ô tô thấp hơn 103 triệu USD; ngô thấp hơn 58 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu thấp hơn 54 triệu USD; điện thoại và linh kiện thấp hơn 51 triệu USD; vải thấp hơn 51 triệu USD. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện năm 2019 đạt 253,1 tỷ USD, thấp hơn 437 triệu USD so với số ước tính, tăng 6,8% so với năm trước.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 1/2020 ước tính đạt 19,1 tỷ USD, giảm 14,4% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 8,7 tỷ USD, giảm 17,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 10,4 tỷ USD, giảm 11,3%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 1/2020 ước tính giảm 11,3%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 5,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 15,7%. Một số mặt hàng có giá trị kim ngạch nhập khẩu giảm trong tháng Một: Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 3,7 tỷ USD, giảm 8,5%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 3,2 tỷ USD, giảm 6,8%; điện thoại và linh kiện đạt 1,1 tỷ USD, giảm 9,5%; vải đạt 950 triệu USD, giảm 18,1%; chất dẻo đạt 645 triệu USD, giảm 19,3%; sắt thép đạt 600 triệu USD, giảm 26%.

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu trong tháng Một, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước tính đạt 6,2 tỷ USD, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm trước; Hàn Quốc đạt 3,2 tỷ USD, giảm 22,8%; ASEAN đạt 2,4 tỷ USD, giảm 10,8%; Nhật Bản đạt 1,5 tỷ USD, tăng 2,7%; EU đạt 1,2 tỷ USD, giảm 6,5%; Hoa Kỳ đạt 1,2 tỷ USD, tăng 5,4%.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 12/2019 xuất siêu 259 triệu USD. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2019 đạt 517,3 tỷ USD, xuất siêu 11,1 tỷ USD, tương đương 4,2% kim ngạch xuất khẩu, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 25,5 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư ngước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 36,6 tỷ USD. Tháng 1/2020 ước tính nhập siêu 100 triệu USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 2,4 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 2,3 tỷ USD.
PV
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm