Hỗ trợ doanh nghiệp

Mỗi ngày có 265 doanh nghiệp giải thể, tạm dừng hoạt động

Trong 3 tháng đầu năm, số doanh nghiệp giải thể, tạm dừng hoạt động chờ giải thể là hơn 23.900 doanh nghiệp. Như vậy, bình quân mỗi ngày có 265 doanh nghiệp rời khỏi thị trường.

Theo báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 3/2017 của cả nước là 744 doanh nghiệp, giảm 20,9% so với tháng trước. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.406 doanh nghiệp, giảm 27,0% so với tháng trước đó và số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 3.184 doanh nghiệp, tăng 133,3% so với tháng trước đó.

Tính chung trong 3 tháng đầu năm, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 9.942 doanh nghiệp, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm ngoái, số doanh nghiệp này sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng sẽ quay trở lại tình trạng hoạt động kinh doanh. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể của cả nước là 10.694 doanh nghiệp, giảm 11,0% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 3 tháng đầu năm 2017 của cả nước là 3.268 doanh nghiệp, tăng 12,0% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mỗi ngày có 265 doanh nghiệp giải thể, tạm dừng hoạt động.

Thống kê cho thấy, trong số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn có 3.994 công ty TNHH 1 thành viên chiếm 40,17%; có 3.264 công ty TNHH 2 thành viên chiếm 32,83%; có 1.010 doanh nghiệp tư nhân chiếm 10,16%; có 1.672 công ty cổ phần chiếm 16,82% và có 02 công ty hợp danh chiếm 0,02%.  Đối với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể có 4.647 công ty TNHH 1 thành viên chiếm 43,5%; có 3.070 công ty TNHH 2 thành viên chiếm 28,7%; có 817 doanh nghiệp tư nhân chiếm 7,6% và có 2.160 doanh nghiệp công ty cổ phần chiếm 20,2%.

Trong khi đó, tổng số doanh nghiệp giải thể của cả nước có 1.269 công ty TNHH 1 thành viên chiếm 38,8%; có 993 công ty TNHH 2 thành viên chiếm 30,4%; có 594 doanh nghiệp tư nhân chiếm 18,2%; có 412 công ty cổ phần chiếm 12,6%.

Xét về lĩnh vực hoạt động, trong 3 tháng đầu năm chỉ có 2 lĩnh vực là Bán buôn; bán lẻ; sữa chữa ô tô, xe máy có 4.854 doanh nghiệp, tăng 11,7% và Giáo dục và đào tạo có 209 doanh nghiệp, tăng 1,0%. Các ngành, nghề còn lại có số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể giảm so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có 162 doanh nghiệp, giảm 46,7%; Nghệ thuật, vui chơi và giải trí có 176 doanh nghiệp, giảm 41,5%; Dịch vụ lưu trú và ăn uống có 442 doanh nghiệp, giảm 33,6%; Vận tải kho bão có 405 doanh nghiệp, giảm 30,4%; Khai khoáng có 88 doanh nghiệp, giảm 27,3%...

Trong 3 tháng đầu năm, số doanh nghiệp giải thể giảm ở 02 ngành so với cùng kỳ năm ngoái, đó là: Thông tin và truyền thông có 99 doanh nghiệp, giảm 20,8% và Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có 24 doanh nghiệp, giảm 14,3%. Các ngành còn lại đều có số doanh nghiệp giải thể tăng so với cùng kỳ năm ngoái, bao gồm: Khai khoáng có 47 doanh nghiệp, tăng 95,8%; Xây dựng có 404 doanh nghiệp, tăng 39,3%; Kinh doanh bất động sản có 59 doanh nghiệp, tăng 34,1%; Vận tải kho bãi có 175 doanh nghiệp, tăng 20,7%; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có 148 doanh nghiệp, tăng 18,4%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội có 21 doanh nghiệp, tăng 16,7%;... riêng lĩnh vực Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác có số doanh nghiệp giải thể trong 3 tháng qua là không thay đổi so với cùng kỳ năm 2016.

Hòa Lộc
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo