Doanh nghiệp

PVC lãi hơn 23 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2018

(DNVN) - Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC - HNX: PVX) vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018, với lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm ước đạt 23,15 tỷ đồng.

PVC đạt lợi nhuận trước thuế 23,15 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2018.

Theo báo cáo trong 6 tháng đầu năm 2018, Tổng công ty xây lắp Dầu khí Việt Nam ghi nhận giá trị sản xuất kinh doanh hơn 1.227 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch 6 tháng và bằng 40% kế hoạch cả năm. Trong đó, doanh thu của toàn tổ hợp ước thực hiện 1.647 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch 6 tháng và bằng 43% kế hoạch năm 2018.

Trong năm 2018, Tổng công ty đặt kế hoạch kinh doanh với giá trị sản xuất kinh doanh khoảng 3.100 tỷ đồng, tổng doanh thu khoảng 3.800 tỷ đồng, doanh thu công ty mẹ ước khoảng 3.000 tỷ đồng.

Về công tác xử lý, thu hồi công nợ được 96,27 tỷ đồng công nợ phải thu khó đòi, tương ứng 160% kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018, góp phần lớn vào lợi nhuận của tổng công ty.

Ngoài ra, chỉ có Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và đô thị Dầu khí (PVC - Petroland) đã hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018, đạt 154%. Các đơn vị còn lại hầu như đều không hoàn thành kế hoạch sản lượng 6 tháng đề ra và đạt tỷ lệ thấp như PVC - Bình Sơn đạt 40%, ĐOBC đạt 55%, PVC - Đông Đô đạt 59%... đã làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của PVC.

Kết quả doanh thu chưa đạt kỳ vọng là do chỉ có chi nhánh phía Bắc cùng với Ban điều hành dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 và Ban điều hành các dự án phía Nam có hoạt động đem lại sản lượng và doanh thu cho tổng công ty.

Tuyết Thùy

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Quảng cáo