Hỗ trợ doanh nghiệp

Sabeco sắp có Tổng giám đốc mới

Dự kiến ông Nguyễn Thành Nam - Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Sabeco giữ chức Tổng giám đốc của hãng bia lớn nhất Việt Nam trong thời gian tới.

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Bộ phận đại diện vốn Nhà nước tại Sabeco liên quan đến công tác nhân sự tại Sabeco. 

Tại văn bản, Bộ Công Thương cho biết, Bộ đã nhận được các văn bản số 81/2017/BPQLVNN ngày 12/4/2017 và số 83/2017/BPQLVNN ngày 13/4/2017 của Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại Sabeco về nhân sự Tổng giám đốc Sabeco.

Theo đó, Bộ Công Thương nhất trí đề nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Nam, Đại diện vốn nhà nước, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc Sabeco giữ chức Tổng giám đốc Sabeco.

Ông Nguyễn Thành Nam (trái).

Bộ Công Thương cũng đề nghị Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại Sabeco triển khai thực hiện ngay các thủ tục tiếp theo và tham gia biểu quyết để ông Nguyễn Thành Nam giữ chức Tổng giám đốc Sabeco theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Sabeco và báo cáo Bộ Công Thương kết quả thực hiện.

Trước đó, vào giữa tháng 7/2016, Bộ phận quản lý vốn Nhà nước tại Sabeco đã có tờ trình gửi Bộ Công Thương đề nghị giới thiệu ông Xanh thực hiện nhiệm vụ của Tổng giám đốc trong khi chờ chờ Bộ có quyết định mới về nhân sự Tổng giám đốc. Đến ngày 4/8/2016, ông Lê Hồng Xanh bắt đầu giữ vai trò phụ trách Ban điều hành, thực hiện nhiệm vụ của Tổng giám đốc Sabeco.

Đến ngày 7/4, Sabeco đã công bố quyết định số 1174/QĐ-BCT do Bộ trưởng Bộ Công Thương kí về việc nghỉ hưu đối với ông Lê Hồng Xanh.

Theo quyết định ngày 5/4 của Bộ trưởng Công Thương, ông Lê Hồng Xanh, Đại diện phần vốn nhà nước, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Sabeco thôi làm đại diện phần vốn nhà nước tại Sabeco và nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/7/2017.

Nên đọc
Hòa Lộc
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo