Hỗ trợ doanh nghiệp

SCS chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30% vào 12/7

Thời gian thực hiện chi trả sẽ vào ngày 24/7.

Theo thông tin từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (CNVSD), 12/7 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (mã SCS - UPCoM) thực hiện trả cổ tức tiền đợt 2 năm 2017 với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

Thời gian thực hiện chi trả sẽ vào ngày 24/7.

Biến động giá cổ phiếu SCS trong 1 tháng qua.

Vào ngày 7/2, SCS đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền cũng với tỷ lệ 30 %/cổ phiếu. Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức năm 2017 mà cổ đông SCS được nhận là 60% bằng tiền.

Năm 2018, SCS đặt kế hoạch doanh thu thuần 694 tỷ đồng, tăng 7% năm trước. Lợi nhuận trước thuế 466 tỷ đồng, tăng 21%. Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến 45%.

Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra mới đây, Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Khánh cho biết việc chuyển sàn cổ phiếu SCS sang HOSE chắc chắn xong trong tháng 7.

Trong vòng 1 tháng qua, giá cổ phiếu SCS biến động trong khoảng 150.000 đồng/CP đến 186.000 đồng/CP.

Theo Người đồng hành
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo