Tìm kiếm: ông-Nguyễn-Hạnh-Phúc

"Một số ý kiến ĐB đề nghị Thủ tướng trả lời chất vấn một số vấn đề liên quan đến Biển Đông. Việc Thủ tướng trả lời hay giao một Phó Thủ tướng trả lời thì Chính phủ sẽ có ý kiến" - Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết sáng nay 6/6 bên hành lang phiên họp QH.
"Một số ý kiến ĐB đề nghị Thủ tướng trả lời chất vấn một số vấn đề liên quan đến Biển Đông. Việc Thủ tướng trả lời hay giao một Phó Thủ tướng trả lời thì Chính phủ sẽ có ý kiến" - Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết sáng nay 6/6 bên hành lang phiên họp QH.
"Bao giờ cũng vậy, cuối năm Thủ tướng Chính phủ sẽ có báo cáo về những ý kiến của ĐBQH, tập hợp ý kiến qua phần trả lời của các Bộ trưởng thì Thủ tướng sẽ có phát biểu. Sau đó, Thủ tướng có trả lời nếu các vị ĐBQH có ý kiến thêm", ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết.

End of content

Không có tin nào tiếp theo