Tìm kiếm: Kia

Nghe đến đây, chồng tôi như bắt được "sóng", thì ra Trâm làm cùng công ty của anh ấy nhưng ở bộ phận khác nhau nên chưa gặp nhau bao giờ. Sau khi hỏi vài câu liên quan tới công ty, xác nhận quả thật Trâm làm ở đó, chúng tôi liền cho cô ấy vào nhà. Tôi còn đi lấy bộ đồ ngủ của mình cho Trâm mặc tạm.

End of content

Không có tin nào tiếp theo