Tìm kiếm: internet

DNVN - Ngày 23/5, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

End of content

Không có tin nào tiếp theo