Tìm kiếm: Tam Quốc diễn nghĩa

Nhắc đến thời Tam Quốc, chúng ta hầu như chỉ thường nghĩ đến những danh tướng tài ba cùng những trận đánh khốc liệt chấn động lịch sử. Thế nhưng ít ai biết được, rất nhiều vị tướng "võ nghệ cao cường" lại sở hữu một vũ khí vô cùng độc đáo, đó chính là "võ miệng".
Thời kì Tam Quốc, Ngụy Thục Ngô, ba tập đoàn này đấu trí đấu dũng với nhau hàng chục năm trời, tuy nhiên tới cuối cùng, kẻ thống nhất thiên hạ lại là gia tộc Tư Mã. Gia tộc Tư Mã sau khi giành được chính quyền từ tay Tào Ngụy đã lập ra nhà Tấn, chấm dứt thế cục chiến tranh loạn lạc Tam Quốc.

End of content

Không có tin nào tiếp theo