Tìm kiếm: con sóc

Có những ngày lễ được tổ chức trên toàn thế giới, dù cho, xuất xứ ban đầu chỉ là truyền thống của một nước, một địa phương hoặc thậm chí của một gia đình. Sau đây là 15 ngày lễ kỳ lạ nhất trên toàn thế giới, từ Ngày của các dấu câu cho đến Ngày cả nước mở ô trong nhà.
Chúng ta vẫn thường cho rằng con người là sinh vật thông minh nhất khi có thể giải quyết vấn đề, sáng tạo ý tưởng mới và trải nghiệm những cảm xúc phức tạp. Tuy nhiên, cũng có những loài động vật sở hữu trí thông minh đáng nể, thậm chí chúng có thể bắt chước con người hoặc tạo các dụng cụ kiếm ăn.

End of content

Không có tin nào tiếp theo