DNVN - Bề mặt là câu chuyện trừ yêu diệt quái, nhưng thật ra nội hàm chân chính của Tây Du Ký là con đường hàng phục ma tính của một người tu hành. Vậy cảnh giới cao nhất trong Tây Du Ký là gì, liệu rằng bạn đã hiểu hết và thấm nhuần mọi tình tiết cũng như triết lý nhân sinh ẩn sau tác phẩm này chưa?