Tìm kiếm: Đại-hội-đồng-cổ-đông

Công ty tôi là công ty cổ phần, đã thành lập được gần 01 năm nhưng chưa tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Các cổ đông muốn thống nhất việc 02 năm mới họp hội đồng cổ đông thường niên một lần có được không? Trường hợp không họp sẽ bị xử lý như thế nào?
Công ty tôi là công ty cổ phần. Khi các cổ đông đăng ký mua cổ phần đã cấp sổ đăng ký cổ đông. Xin hỏi sổ đăng ký cổ đông có bắt buộc lưu tại trụ sở chính của công ty không? Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp được quy định như thế nào?
Công ty của ông Nguyễn Hoài Văn (Hà Nội) kinh doanh ngành nghề bảo vệ, không thuộc phạm vi được gia hạn thuế trong năm 2019. Năm 2019 và 2020, công ty có kèm theo dịch vụ bốc xếp hàng hóa của nhân viên bảo vệ tại các kho, cửa hàng mà công ty ký hợp đồng bảo vệ và phát sinh doanh thu với hoạt động này.
DNVN – Trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19, Tập đoàn Mai Linh đặt mục tiêu kinh doanh năm 2020 với tổng doanh thu thuần đạt 1.730 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 39 tỷ đồng; chuyển đổi từ taxi truyền thống sang taxi công nghệ; phát triển hệ sinh thái vận tải để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.
Công ty tôi mới thành lập công ty cổ phần. Sắp tới sẽ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng công ty tôi chưa rõ về thể thức bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu khi tiến hành họp. Xin hỏi, việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu khi họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành như thế nào?
DNVN - Ngày 25/6/2020, tại T.p Hồ Chí Minh, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 với nhiều nội dung quan trọng về định hướng hoạt động của Ngân hàng trong năm 2020 như chuyển sàn giao dịch cổ phiếu, tăng vốn điều lệ, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài
DNVN - Trong bối cảnh nguồn thủy điện lớn đã và đang được khai thác triệt để, các nguồn điện lớn khác cần thời gian hoàn thành dài, trong khi nhu cầu về nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội ngày càng lớn, năng lượng tái tạo đang được doanh nghiệp Việt lựa chọn là bước đi chiến lược trên một sân chơi lớn.

End of content

Không có tin nào tiếp theo