Tìm kiếm: Đức-quốc-xã

Trong 18 tháng, một nhà sinh học người Do Thái đã khôn khéo vượt qua sự giám sát của Đức quốc xã để đưa những liều vắcxin phòng sốt phát ban “dởm” cho những tên lính phát xít ở chiến trường, đồng thời chuyển vắcxin “xịn” cho những người Do Thái sống tại các trại tập trung của Đức quốc xã.
Năm 1936, một thiếu nữ mới rời trường phổ thông, là người ủng hộ nhiệt thành cho Đức quốc xã tên là Hildegard Trutz đã được tuyển vào một đội ngũ phụ nữ “tinh khiết chủng tộc”, có nhiệm vụ sinh ra những đứa trẻ thuần chủng Aryan cho nước Đức.

End of content

Không có tin nào tiếp theo