Tìm kiếm: đại-gia-địa-ốc

Mới đây, một liên danh nhà đầu tư đã đề xuất được đầu tư vào Vân Đồn với 3 dự án mới có tổng mức đầu tư ước tính 10-15 tỷ USD. Tỉnh Quảng Ninh thống nhất về chủ trương cho liên danh nhà đầu tư nghiên cứu chính thức 3 siêu dự án này, và sẽ tạo mọi điều kiện để nhà đầu tư sớm thực hiện.

End of content

Không có tin nào tiếp theo