Tìm kiếm: địa-bàn-chiến-lược

Cuối năm 1964, trên chiến trường miền Nam, Mỹ-ngụy âm mưu đẩy mạnh những cố gắng cuối cùng trong cuộc Chiến tranh đặc biệt để cứu vãn tình thế. Từ tính chất quan trọng của tỉnh Bà Rịa, chúng ra sức củng cố, xây dựng nơi đây thành thế phòng thủ vững chắc nhằm án ngữ mặt bắc và đông bắc căn cứ hải quân Vũng Tàu...

End of content

Không có tin nào tiếp theo