Tìm kiếm: điều-hành-xăng-dầu

Đại biểu Quốc hội Lê Thị Nga: “Cách sửa Nghị định 84 rất khó hiểu, cứ mấy tháng đưa ra bàn thảo một lần xong lại để đấy và sát kỳ họp này lại đưa ra bàn và nhất là còn có một đề xuất là chuyển quyền điều hành giá xăng dầu hoàn toàn về Bộ Công thương, làm nặng nề thêm tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi của Bộ Công thương”.
Đại biểu Quốc hội Lê Thị Nga: “Cách sửa Nghị định 84 rất khó hiểu, cứ mấy tháng đưa ra bàn thảo một lần xong lại để đấy và sát kỳ họp này lại đưa ra bàn và nhất là còn có một đề xuất là chuyển quyền điều hành giá xăng dầu hoàn toàn về Bộ Công thương, làm nặng nề thêm tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi của Bộ Công thương”.
Đại biểu Quốc hội Lê Thị Nga: “Cách sửa Nghị định 84 rất khó hiểu, cứ mấy tháng đưa ra bàn thảo một lần xong lại để đấy và sát kỳ họp này lại đưa ra bàn và nhất là còn có một đề xuất là chuyển quyền điều hành giá xăng dầu hoàn toàn về Bộ Công thương, làm nặng nề thêm tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi của Bộ Công thương”.

End of content

Không có tin nào tiếp theo