Tìm kiếm: Bảo-hiểm-thất-nghiệp

DNVN - Mặc dù Covid-19 đã được kiểm soát nhưng trong giai đoạn hiện tại vẫn nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc khôi phục kinh tế. Nhiều người lao động vẫn tiếp tục bị giảm lương, thậm chí là mất việc làm vì các doanh nghiệp cần phải tối ưu chi phí để tồn tại. Việc này đã làm nhiều người lao động phải gặp nhiều khó khăn.

End of content

Không có tin nào tiếp theo