Tìm kiếm: Bắc-phạt

Gia Cát Lượng được coi là chiến lược gia, nhà quân sự xuất sắc bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc. Nhưng Gia Cát Lượng dù kiệt xuất cũng chỉ là con người. Và con người thì không phải lúc nào cũng Đúng. Sai lầm lớn nhất và có lẽ để lại hậu quả lâu dài nhất của Gia Cát Lượng, chính là xử trảm Mã Tốc sau chiến dịch Bắc Phạt lần thứ nhất.
DNVN - Trong trận Xích Bích, Tôn Quyền và Lưu Bị đã liên thủ đánh bại thế lực của Tào Tháo, đặt cơ sở cho sự hình thành của thế chân vạc vào thời Tam Quốc. Cho tới sau cuộc chiến tại Hán Trung và Tương Phàn, thế cục Tào - Tôn - Lưu chia ba thiên hạ đã hình thành. Vậy tai sao nhiều lần Bắc phạt thành công, Đông Ngô lại không tận diệt Tào Ngụy?
Chúng ta thường hay biết tới Ngũ hổ tướng của nhà Thục Hán hay Ngũ tử lương tướng của Tào Ngụy mà không biết rằng, dưới ngòi bút của tác giả La Quán Trung, còn có sự tồn tại của 8 tướng lĩnh họ Trương khá lợi hại, trong số họ, có người vang danh thiên hạ, nhưng cũng có những người âm thầm vô danh.
DNVN - Gia Cát Lượng được đánh giá là một trong những chiến lược gia vĩ đại nhất trong thời Tam Quốc. Khi đột ngột qua đời vào năm 234, công cuộc Bắc phạt của Khổng Minh buộc phải dừng lại khi chưa đạt được thành quả lớn lao nào. Liệu chiến dịch Bắc phạt của ông có phải là nguyên nhân đẩy Thục Hán càng thêm trượt dài trên đà diệt vong?

End of content

Không có tin nào tiếp theo