Tìm kiếm: Chính-quyền-điện-tử

DNVN - Chuyển đổi số đang là xu hướng diễn ra nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu, không chỉ trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà chúng chi phối hầu hết các lĩnh vực, mọi khía cạnh kinh tế - xã hội. Đây là một vấn đề thực tiễn được TP.HCM tổng kết đánh giá, nhằm đề ra chính sách phát triển phù hợp để trở thành đô thị thông minh.
DNVN - Tại buổi làm việc mới đây, Bộ TT&TT đề nghị TP. Hà Nội cần phát triển đồng bộ mạng lưới bưu chính chuyển phát để phát triển thương mại điện tử. Đầu tư phát triển hệ sinh thái 5G và đưa Hà Nội thành Trung tâm an ninh mạng khu vực. Đây là nền tảng để phấn đấu đưa kinh tế số của Thủ đô sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 30%.
DNVN - Chương trình Chuyển đổi số quốc gia vừa được phê duyệt hướng tới mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu, với một số chỉ số cơ bản cụ thể.
DNVN – Theo Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế, việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến không chỉ tiết kiệm ngân sách Nhà nước mà còn tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân, doanh nghiệp. Do đó cần tiếp tục cải tiến, đổi mới quy trình, thủ tục để nâng cao chất lượng phục vụ, nhằm hướng đến nền hành chính thân thiện, phục vụ, hiện đại, hiệu quả.
DNVN – Tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ hình thành nền kinh tế số, tỷ trọng đóng góp vào GRDP toàn tỉnh chiếm từ 15% trở lên. Thực hiện thành công chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Hình thành Chính quyền số các cấp; trở thành đô thị thông minh tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

End of content

Không có tin nào tiếp theo