Tìm kiếm: DANANG-VALUE

DNVN - Tối ngày 22/12, Sở Công Thương Đà Nẵng đã trao Giấy chứng nhận sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của TP Đà Nẵng năm 2020 cho 7 sản phẩm; Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021 cấp quốc gia cho 2 sản phẩm và Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021 cấp TP cho 9 sản phẩm.
DNVN – Sau khi Doanh nghiệp Việt Nam đưa tin Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam vừa cấp Giấy chứng nhận số 367846 bảo hộ Nhãn hiệu “DANANG VALUE” chứng nhận Sản phẩm thương mại đặc trưng của TP Đà Nẵng, nhiều doanh nghiệp muốn tìm hiểu thông tin về những tiêu chuẩn, cũng như thủ tục rđể được cấp nhãn hiệu này.

End of content

Không có tin nào tiếp theo