Tìm kiếm: Giám-định-tư-pháp

“Tham nhũng ngày càng tinh vi, khó phát hiện do các đối tượng tham nhũng thường có chức vụ, quyền hạn, có trình độ hiểu biết pháp luật, quan hệ rộng, liên kết với nhau thành các nhóm lợi ích”- nhận định của Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trước Quốc hội sáng nay 20.10.2014.
“Tham nhũng ngày càng tinh vi, khó phát hiện do các đối tượng tham nhũng thường có chức vụ, quyền hạn, có trình độ hiểu biết pháp luật, quan hệ rộng, liên kết với nhau thành các nhóm lợi ích”- nhận định của Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trước Quốc hội sáng nay 20.10.2014.
Từ 1-1-2013, thêm 10 luật chính thức có hiệu lực: Luật Biển Việt Nam; Luật Quảng cáo; Luật Giá; Luật Công đoàn; Luật Giáo dục đại học; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật Tài nguyên nước; Giám định tư pháp, giáo dục pháp luật.

End of content

Không có tin nào tiếp theo