Tìm kiếm: Hong-Kong

Đại dịch COVID-19 đang nhanh chóng làm cạn kiệt nguồn cung cấp khẩu trang cho các nhân viên y tế và nhiều cơ sở y tế trên thế giới đang kêu gọi quyên góp. Tuy nhiên, trong thời kỳ khủng hoảng, con người đã cho thấy tuy mỗi người khác nhau nhưng giờ đây, họ đang đoàn kết để chiến đấu với một kẻ thù chung.

End of content

Không có tin nào tiếp theo