Tìm kiếm: Hugh-Jackman

Một nghiên cứu độc đáo của một nhóm các nhà gien học toàn cầu mới chứng minh khi cha mẹ di truyền gien cho con cái của họ, trung bình có khoảng 60 sai khác được tạo ra trong quá trình mã hóa gien mới và chỉ cần một trong số 60 biến dị cũng có thể tạo ra những sai khác to lớn về diện mạo hoặc tính cách của con cái so với cha hoặc người mẹ.
DNVN - Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Julian De Silva đã sử dụng công nghệ lập bản đồ trên máy tính để đo "tỷ lệ vàng" khuôn mặt của nhiều người nổi tiếng. Theo đó, diễn viên Robert Pattinson là người có khuôn mặt chuẩn nhất khi cho kết quả chính xác tới 92,15% so với số phi của tỷ lệ vàng.

End of content

Không có tin nào tiếp theo