Tìm kiếm: Kakao-Talk

Theo Dự thảo Thông tư quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ thoại, nhắn tin trên nền Internet (OTT) của Cục Viễn thông, nhà cung cấp dịch vụ OTT có thu cước và nhà cung cấp OTT không thu cước nhưng có trên 1 triệu người đăng ký sử dụng phải có ít nhất 1 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam.
Theo Dự thảo Thông tư quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ thoại, nhắn tin trên nền Internet (OTT) của Cục Viễn thông, nhà cung cấp dịch vụ OTT có thu cước và nhà cung cấp OTT không thu cước nhưng có trên 1 triệu người đăng ký sử dụng phải có ít nhất 1 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam.
Tổng Giám đốc (CEO) Facebook Mark Zuckerberg vừa làm thế giới sửng sốt khi thực hiện một trong những thương vụ lớn nhất của làng công nghệ: mua lại ứng dụng nhắn tin miễn phí WhatsApp với giá 19 tỉ USD. Theo thông báo phát đi ngày 19.2.2014, WhatsApp được thanh toán bằng 12 tỉ USD cổ phiếu Facebook, 4 tỉ USD tiền mặt cộng với 3 tỉ USD cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng.

End of content

Không có tin nào tiếp theo