Tìm kiếm: Lê-Minh-Khái

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa công bố kế hoạch kiểm toán năm 2014, với 185 cuộc. Theo ông Lê Minh Khái, Phó tổng KTNN, năm 2014 sẽ tập trung kiểm toán lĩnh vực đất đai và tài chính. Đây là hai lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều sai phạm, thậm chí đã gửi hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra, làm rõ.

End of content

Không có tin nào tiếp theo