Tìm kiếm: Nhà-khoa-học

Các nhà khoa học đã khẳng định rằng Trái Đất bắt đầu bước vào kỷ nguyên của chu kỳ địa chấn hoạt động mãnh liệt. Mỗi năm, số lượng các trận động đất cứ tăng lên và đại dương tiềm ẩn những đợt sóng thần khủng khiếp có tính huỷ diệt rất cao.

End of content

Không có tin nào tiếp theo