Tìm kiếm: Phác-Thiên-Điêu-Lý-Ứng

108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc, khi tập hợp dưới lá cờ 'Thế Thiên Hành Đạo' tất thảy đều coi nhau là huynh đệ. Trong số các hảo hán của Thủy hử có rất nhiều những bộ đôi, bộ ba nếu không là anh em ruột thì cũng có quan hệ họ hàng gần xa. Nhưng tất nhiên, trong một tập thể cả trăm người, thì sẽ có những bộ đôi hảo hán thân thiết với nhau hơn...
Một trong những điểm đặc biệt nhất của Thủy Hử - Thi Nại Am là ở chỗ danh tác này hệt như một “kho từ điển” về vũ khí chiến đấu thời phong kiến. Đao, kiếm, thương mâu, kích, rìu, bổng, cung nỏ, pháo thôi thì đủ cả. Nhưng nếu xét riêng nhóm đầu lĩnh chuyên sử dụng ám khí, thì nổi bật nhất là 4 người dưới đây.

End of content

Không có tin nào tiếp theo