Tìm kiếm: Tư-Mã-ý

Gia Cát Lượng được coi là chiến lược gia, nhà quân sự xuất sắc bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc. Nhưng Gia Cát Lượng dù kiệt xuất cũng chỉ là con người. Và con người thì không phải lúc nào cũng Đúng. Sai lầm lớn nhất và có lẽ để lại hậu quả lâu dài nhất của Gia Cát Lượng, chính là xử trảm Mã Tốc sau chiến dịch Bắc Phạt lần thứ nhất.
DNVN - Trong Tam Quốc, Gia Cát Lượng được mô tả là người trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Ông từng giúp Lưu Bị từ 2 bàn tay lần lượt chiếm được Kinh Châu, Ích Châu rồi đến Hán Trung, chia thiên hạ 3 phần. Tuy nhiên, sau này Tư Mã Ý xuất hiện từng 3 lần cùng Khổng Minh đọ tài và đều giành chiến thắng.
DNVN - Cổ nhân có câu "Thời thế tạo anh hùng", cũng bởi vậy mà một giai đoạn chiến loạn hoành hành như thời Tam Quốc đã trở thành cái nôi sản sinh ra không ít anh hùng, hào kiệt cho lịch sử Trung Hoa. Nổi bật hơn cả phải kể tới Tư Mã Ý, người đặt nền móng cho nhà Tây Tấn thay thế nhà Nguỵ.

End of content

Không có tin nào tiếp theo