Tìm kiếm: Thomas-Edison

Lời trăng trối luôn là thứ mà nhiều người muốn nghe, đặc biệt lại là lời trăng trối của những người làm nên lịch sử. Có lẽ do nó là kết tinh của sự khôn khoan, của trí tuệ hay thậm chí chỉ là những câu nói đùa đầy ẩn ý vào phút cuối.

End of content

Không có tin nào tiếp theo