Tìm kiếm: Tp.HCM

DNVN - Các công trình xây dựng trên địa bàn cần tiếp tục thực hiện bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm Covid-19 tại doanh nghiệp, đối với công nhân ra vào công trình thì bắt buộc phải đô thân nhiệt, trường hợp nhiệt độ cơ thể từ 37,5 độ C trở lên phải theo dõi và báo cơ quan y tế tại địa phương.

End of content

Không có tin nào tiếp theo