Tìm kiếm: Trần-Thanh-Mẫn

DNVN - “Chống dịch như chống giặc”, lời hiệu triệu của Chính phủ đã và đang thôi thúc mạnh mẽ cả dân tộc đồng lòng vượt qua và chiến thắng “giặc bệnh Covid-19, trong đó có phần đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân - những người đang giữ vững động lực quan trọng phát triển kinh tế. Hãy lắng nghe “tổ quốc gọi tên mình”!
DNVN - Sáng 23/8, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ công bố “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2019. 74 công trình, giải pháp sáng tạo tiêu biểu đã được tuyển chọn vào "Sách vàng Sáng tạo Việt Nam" năm 2019.
DNVN - Kết quả nổi bật sau 10 năm triển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" là nhiều doanh nghiệp đã tạo dựng thành công thương hiệu nổi tiếng, uy tín hàng đầu quốc gia, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của doanh nghiệp Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

End of content

Không có tin nào tiếp theo