Tìm kiếm: Trợ-cấp-hàng-tháng

DNVN – Số tiền này để thực hiện chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và đối tượng bảo trợ xã hội, hộ kinh doanh cá thể có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng hoạt động kinh doanh, người lao động ngừng việc, mất việc do dịch Covid-19, theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.

End of content

Không có tin nào tiếp theo