Tìm kiếm: Triều-cường

Với các trận lũ lụt, thiên tai như động đất và sóng thần , thời tiết xấu và mực nước biển thay đổi có thể phá hủy các công trình kiến trúc trong một ngày mà con người đã mất hàng trăm năm để xây dựng. Một số nền văn minh đã mất bây giờ bị chôn vùi dưới đáy sâu như thế nào.

End of content

Không có tin nào tiếp theo