Tìm kiếm: Vietnamobile

Theo Tổng Thư ký Hiệp hội Internet, khi mở cửa thị trường viễn thông theo Hiệp định EVFTA, thách thức lớn nhất đối với các doanh nghiệp viễn thông trong nước là câu chuyện chất lượng dịch vụ. Trong thời gian qua thị trường viễn thông trong nước phát triển nóng, nên chất lượng dịch vụ chưa bằng các doanh nghiệp đến từ châu Âu.

End of content

Không có tin nào tiếp theo