Tìm kiếm: Vostok-E

Vệ tinh vũ trang là loại vũ khí xuất hiện từ khi con người bắt đầu chinh phục không gian. Cho đến nay, nhiều biến thể của vũ khí này vẫn đang được phát triển mà chưa có nỗ lực quốc tế nào hạn chế. Dù xuất phát trước hay sau, tiến nhanh hay chậm, hiện vẫn chưa có động thái nào cho thấy các cường quốc muốn chậm lại trong cuộc đua này.

End of content

Không có tin nào tiếp theo