Tìm kiếm: bé-gái-mang-thai

Khi các dấu hiệu dậy thì xuất hiện trước 8 tuổi ở con gái và trước 9 tuổi ở con trai được gọi là dậy thì sớm ; ngược lại xảy ra sau 15 tuổi ở em gái và sau 17 tuổi ở em trai được gọi là dậy thì muộn .

End of content

Không có tin nào tiếp theo