Tìm kiếm: bình-đẳng-giới

DNVN - Covid-19 không chỉ làm giảm đáng kể thu nhập của các hộ gia đình, mà còn làm cho tình trạng gia tăng hộ nghèo thạm thời về thu nhập ngày càng trở nên nghiêm trọng. Trong thời gian dịch bệnh, gánh nặng việc gia đình con cái cũng dồn lên người phụ nữ, rủi ro bạo hành gia đình cũng có xu hướng tăng lên trong thời gian này.
DNVN - Trường hè Phát triển Việt Nam 2020 là dự án tiên phong trong hoạt động xây dựng thế hệ trẻ tài năng, mong muốn cống hiến cho xã hội, có góc nhìn đa chiều, tư duy liên ngành và sẵn sàng thực hiện những dự án cộng đồng bền vững cùng các thế hệ đi trước. Lần đầu tiên được tổ chức tại Quy Nhơn, Bình Định, Chương trình đã có 961 bộ hồ sơ đăng ký.

End of content

Không có tin nào tiếp theo